งานทุกชิ้นจะถูกคัดเลือกหนังจากโรงงาน
ที่ผ่านกระบวนการฟอกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้หนังคุณภาพดีที่สุด

ตัดเย็บด้วยช่างฝีมือผู้ชำนาญด้านเครื่องหนัง

งานทุกชิ้นจะถูกคัดเลือกหนังจากโรงงาน
ที่ผ่านกระบวนการฟอกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้หนังคุณภาพดีที่สุด