ขั้นตอนการสั่งตัดเย็บ
ผ่านทาง Line Chat

การสั่งตัดเย็บสายนาฬิกา ใช้เวลาประมาณ ​5-7 วัน*
*ไม่รวมเวลาจัดส่ง และระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลา*